admin

22nd سپتامبر 2020

روشهای سترون (استریل) کردن

روش های سترون کردن شامل دو بخش مختلف می شوند که هر کدام از این موارد دسته بندی های ویژه ای را به خود اختصاص داده […]
20th سپتامبر 2020

بررسی عواملی که در فروش اتوکلاو اهمیت دارند

فروش اتوکلاو موضوعی است که اهمیت بسیار بالایی را در مکان های بهداشتی مانند آزمایشگاه ها، بیمارستان ها و کلینیک ها پیدا کرده است. از این […]
17th سپتامبر 2020

نکات بهداشتی در ارتباط با استریل تجهیزات

نکات بهداشتی در ارتباط با استریل تجهیزات یکی از موارد بسیار پراهمیت و البته گسترده ای می باشند که نیازمند توجه بسیاری هستند. چرا که بر […]
15th سپتامبر 2020

چگونگی بی خطرسازی پسماندهای بیمارستانی با دستگاه زباله سوز یا اتوکلاو

امروزه پسماندهای بیمارستانی توانسته اند 1 تا 2 درصد از حجم زباله های شهری را به خود اختصاص دهند. این درصد در مقایسه با بسیاری از […]
Call Now Button